Karte
x
{"productBarBottomText":"Mehr Info über Bäder","emphasizedBoxViewMode":"2","productBarLinkUrl":"#","productBarTopText":"Freier Eintritt in drei historische Bäder","productBarBottomTextUrl":"#","emphasizedBoxLinkName":"Mehr Info über Bäder","emphasizedBoxLinkItems":[{"emphasizedBoxLinkItemRedirectUrl":"/web/budapest-winter-invitation-deutsch/bader/-/content/533567/1/thermalbad-lukacs","emphasizedBoxLinkItemBackgrImg":"/documents/533567/557716/csapok.jpg/a5f12d6e-b15d-4905-8509-71130ced05cf?t=1354538052927","emphasizedBoxLinkItemServiceIds":"#","emphasizedBoxLinkItemNeta":"#","emphasizedBoxLinkItem":"Lukács-Bad"},{"emphasizedBoxLinkItemRedirectUrl":"/web/budapest-winter-invitation-deutsch/bader/-/content/533567/1/thermalbad-gellert","emphasizedBoxLinkItemBackgrImg":"/documents/533567/557716/csapok.jpg/a5f12d6e-b15d-4905-8509-71130ced05cf?t=1354538052927","emphasizedBoxLinkItemServiceIds":"#","emphasizedBoxLinkItemNeta":"#","emphasizedBoxLinkItem":"THERMALBAD GELLÉRT"},{"emphasizedBoxLinkItemRedirectUrl":"/web/budapest-winter-invitation-deutsch/bader/-/content/533567/1/thermalbad-rudas","emphasizedBoxLinkItemBackgrImg":"/documents/533567/557716/csapok.jpg/a5f12d6e-b15d-4905-8509-71130ced05cf?t=1354538052927","emphasizedBoxLinkItemServiceIds":"#","emphasizedBoxLinkItemNeta":"#","emphasizedBoxLinkItem":"Rudas-Bad"}],"emphasizedBoxTitleNeta":"#","emphasizedBoxLinkNameUrl":"http://de.budapestwinter.gotohungary.com/bader","emphasizedBoxTitle":"Kostenlose historische Bäder","articleId":"599356","productBarLinkName":"Historische Bäder"} Historische Bäder Freier Eintritt in drei historische Bäder Mehr Info über Bäder
{"productBarBottomText":"Mehr Sehenswürdigkeiten","emphasizedBoxViewMode":"2","productBarLinkUrl":"#","productBarTopText":"bis zu -30% bei Flussschiff­fahrten, Hop-on-Hop-off-Touren","productBarBottomTextUrl":"/web/budapest-winter-invitation-deutsch/sightseeing","emphasizedBoxLinkName":"Mehr Sehenswürdigkeiten","emphasizedBoxLinkItems":[{"emphasizedBoxLinkItemRedirectUrl":"/web/budapest-winter-invitation-deutsch/sightseeing/-/content/533567/1/hop-on-hop-off-stadtrundfahrten_ger","emphasizedBoxLinkItemBackgrImg":"/documents/533567/557716/csapok.jpg/a5f12d6e-b15d-4905-8509-71130ced05cf?t=1354538052927","emphasizedBoxLinkItemServiceIds":"#","emphasizedBoxLinkItemNeta":"#","emphasizedBoxLinkItem":"Giraffe Hop on Hop off Stadtrundfahrten"},{"emphasizedBoxLinkItemRedirectUrl":"/web/budapest-winter-invitation-deutsch/sightseeing/-/content/533567/1/legenda-donau-schiffahrt_ger","emphasizedBoxLinkItemBackgrImg":"/documents/533567/557716/csapok.jpg/a5f12d6e-b15d-4905-8509-71130ced05cf?t=1354538052927","emphasizedBoxLinkItemServiceIds":"#","emphasizedBoxLinkItemNeta":"#","emphasizedBoxLinkItem":"LEGENDA Donau-Schiffahr"}],"emphasizedBoxTitleNeta":"#","emphasizedBoxLinkNameUrl":"http://de.budapestwinter.gotohungary.com/sightseeing","emphasizedBoxTitle":"Sightseeing Specials","articleId":"599543","productBarLinkName":"Sightseeing Specials"} Sightseeing Specials bis zu -30% bei Flussschiff­fahrten, Hop-on-Hop-off-Touren Mehr Sehenswürdigkeiten
{"productBarBottomText":"Mehr Informationen","emphasizedBoxViewMode":"2","productBarLinkUrl":"#","productBarTopText":"50% Ermäßigung im größten Wasserthemenpark Ungarns","productBarBottomTextUrl":"http://de.budapestwinter.gotohungary.com/bader/-/content/533567/1/wasserpark-aquaworld","emphasizedBoxLinkName":"","emphasizedBoxLinkItems":[{"emphasizedBoxLinkItemRedirectUrl":"http://budapestwinter.gotohungary.com/aquaworld","emphasizedBoxLinkItemBackgrImg":"http://itthon.hu/documents/229035/1147546/Aquaworld+Budapest/0f081732-02ef-40b1-bf74-46c00bb1f0b8?t=1380812054751","emphasizedBoxLinkItemServiceIds":"1","emphasizedBoxLinkItemNeta":"1","emphasizedBoxLinkItem":"Aquaworld Wasserthemenpark"}],"emphasizedBoxTitleNeta":"#","emphasizedBoxLinkNameUrl":"","emphasizedBoxTitle":"Aquaworld","articleId":"6711468","productBarLinkName":"AQUAWORLD"} AQUAWORLD 50% Ermäßigung im größten Wasserthemenpark Ungarns Mehr Informationen